TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

DELENIE MATERIÁLU

ZVÁRANIE

BRÚSENIE

MONTÁŽ STROJOV

KONŠTRUKČNÁ ČINNOSŤ

Výroba strojov

Personál firmy vypracuje na základe výkonovej špecifikácie a iných požiadaviek na činnosť zariadenia z hľadiska sortimentu vstupných komponentov a spracovaného produktu konkrétnu ponuku so špecifikáciou zariadenia.

– Spracovanie celkovej technickej dokumentácie od projektu až po výrobné výkresy
– Vytvorenie kompletnej dokumentácie pre rekonštrukciu vašich zariadení
– Vytvorenie dokumentácie pre zariadenia už vyrobené
– Projektovanie zostáv a komponentov v 3D prostredí

Zákazková strojárska výroba rôznych súčiastok podľa výkresovej dokumentácie

– Trieskové obrábanie kovov, sústruženie, frézovanie, vŕtanie a vyvŕtavanie
– Delenie materiálu
– Zváračské práce
– Povrchová úprava